Afrika Bölgesi Su Kuyusu
 

Dünyada bilinen en büyük temel ihtiyaçlardan biri de su kaynaklarının hızla tükenmesidir. Özellikle küresel ısınma ile kurak ve yarı kurak iklim yaşayan Afrika ülkelerinde su kaynakları daha hızlı bir şekilde tükenmektedir. Derneğimiz su kuyusu açmak için öncelikle en çok ihtiyaç bulunan bölgeleri belirliyor ve temiz su imkânı sağlamakla birlikte oralarda bulunan kirli suların yol açtığı zatürre, kolera, tifo gibi hastalıkların da engellenmesi su kuyularından çıkan temiz sular sayesinde engellenmeye çalışılıyor.