Katarakt Projesi

KATARAKT PROJESİ

Katarakt, gözlerin bulanık görme durumudur ve tedavi edilmediği zaman sonuçları körlüğe kadar gidebilmektedir. Afrika bölgesinde bu hastalık çok yaygın bir şekilde görülmektedir çünkü kataraktı etkileyen en önemli faktörler; hava sıcaklığının etkisi ile iklim bozuklukları, yetersiz ve dengesiz beslenme, çöl kumlarının gözle teması genç yaşta bu hastalığı tetikleyecek en önemli unsurlardandır.

Afrika’da şartların elverişsizliğinden, doktor yetersizliğinden ve insanların maddi güçlerinin olmamasından dolayı her yıl genç kardeşlerimiz bu hastalığa maruz kalmaktadır.

Sizlerin de desteği ile kardeşlerimizin gözlerindeki ışığın sönmemesi adına nakdi bağışta bulunalım ve her kardeşimizin gözlerine ışık olalım.