Hakkımızda

Hakkımızda

Kuruluşumuz 2020 ‘den bu yana bizimle olup bu işe gönülden destek veren kadromuzla beraber, felakete uğramış, açlıkla yaşamaya çalışan ya da kötü halde olan tüm Müslüman kardeşlerimize bir umut olup, onlara zor zamanlarında umut olmak en büyük mutluluğumuzdur. Kardeşlerimize hem fani hayatta hem de ahiretine hizmet yani başka bir deyişle ‘’ Halka hizmet, Hakk’a hizmet’’ deyişine bağlı olarak yeni yardım alanları oluşturmayı hedefliyoruz.

Paylaşım Vakti Derneği; Dünya Genelinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm Müslüman kardeşlerimize yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır

Yeryüzünde insan hakları evrensel beyannamesinde de belirtildiği gibi her insan  için istenen adil ve eşit bir yaşam olmasına rağmen ne yazık ki tüm  dünyada eşitsizlik denilen de bir olgu vardır. Şartlar ne olursa olsun, dünyada ne kadar ciddi gelişmeler yaşanırsa yaşansın, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin eşitsizliğin önüne özellikle globalleşme bu kadar ileri düzeye ulaşmış iken hali hazırda mümkün görünmemektedir.