Gıda Bankacılığı

Gıda bankacılığının Türkiye’deki gelişimi incelendiğinde ise on altı senelik bir geçmişi bulunmaktadır.

Açlıkla mücadele kapsamında, gıda bankacılığı uygulaması ilk defa Diyarbakır’da 2004 yılında başlatılmıştır. Türkiye’de gıda bankacılığı sistemine bakıldığında genelde kurumların bireysel hareket ettiği görülmektedir. Kurumlar kendi imkanlarıyla elde ettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Bu sistem bazı gıda bankalarında market benzeri bir sistemle ilerlerken bazıları da hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Daha yerleşik bir sisteme sahip olan gıda bankaları ise diğer gıda bankalarına ya da gıda bankacılığı yapmak isteyen vakıf, dernek ve belediyelere danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

Türkiye’de gıda bankacılığı kapsamında dört kategoride bulunan ürünler kabul edilmektedir.

Bunlar; yiyecek, giyecek, temizlik ve yakacak malzemeleridir. Ayrıca gıda bankacılığı kapsamında bağışta bulunan tüzel kişiliklere vergi teşviki de sağlanmaktadır. Böylelikle hem tüzel kişiler vergi avantajı sağlamakta hem de çöpe giderek israf olacak ürünler ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaktadır.