Cami ve Mescid

CAMİ VE MESCİD

Allah’ın Mescitlerini ancak Allaha ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allahtan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.( Tevbe; 9-18)

Müslümanların hem ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilecekleri mescitler açarak, İlim hizmeti veriyoruz.

Kulların kendilerine verilen sorumlulukları yapması ve ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla yüce Rabbimize sığınmanın ve kulluk etmenin en güzel yollarından biri olan cami ibadetini gerçekleştirmeyi insanlar kendilerine bir borç bilmiştir. Kulların Allah’a en yakın olduğu mesafe secdedir ve namaz kılınan mescitler kul ile Allah’ın arasındaki bağlılığa şahit olan en yakın kanıttır. Müslümanlar ise yaşamaya başladıkları her yere ilk olarak kardeşliği ve İslam’ı yaymak amacı ile mescit inşa etmişlerdir.

 

Kim Allah için bir cami yaparsa, o zaman Allah’ın ona onun gibi bir ev yapacaktır(Sahih –el buhari ) Cami ve mescitler, ibadet yapılabilecek yerlerin yetersiz olduğu ve Müslümanların bir ibadethaneye ihtiyacı olduğu bölgelere, orada yaşayan kişi sayısına, beldenin büyüklüğüne göre açılır. İslam’ın gereklilikleri üzerine; kardeşliği, paylaşmayı arttırmak için ve toplumda barış ve bütünlüğü sağlamak amacı ile cami ve mescitlerin var olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda cami ve mescitlerde o bölgelerde yaşayan insanlar için gerekli İslami bilgilerin verileceği kurslar da açılır.

Paylaşım Vakti Afrika’daki kardeşlerimiz için Cami ve Mescit projelerine ortak olabilir ve destek sağlayabilirsiniz.

Daha Detaylı bilgi için yandaki butonlardan bağış yapıp bize ulaşabilirsiniz onların sizlere ihtiyacı var…