2020 Kurban Organizasyonu

2020 KURBAN

Kurban kesmenin maddi manevi birçok faydası vardır. Allah’ın rızasını gözeterek kesilen kurbanlar kişinin affına vesile olur. Kurban Bayramında umumi af tecelli eder. Kurban kesen kimsenin kurbanının ilk damlasıyla gelmiş geçmiş bütün günahları affolunacağı gibi diğer Müslümanlar da bundan istifade ederler.

Kurban Hz. İbrahim’in sünneti olduğu gibi Peygamber Efendimiz ’in de sünnetlerindendir. Nitekim sevgili Peygamberimiz (asm) vefatına kadar on yıla yakın bir süre hep kurban kesmiştir. Bu yüzden kurban ibadetini yerine getiren kişi iki peygamberin sünnetini de devam ettirmiş olmaktadır.
Kurban ibadetiyle bir yandan ibadet etmeninin vermiş olduğu sevap ve haz alınırken, diğer yandan da toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarının aktarılması neticesinde, toplum birlikteliği sağlanmasının huzuru yaşanır. Kurban emri ise insana hakiki mal sahibinin kim olduğunu hatırlatır. Bütün o nimetlerin Rabbimiz’in birer lütfu olduğunu ve onun izni olmadan hiçbir şeyin olamayacağını hissettirir. Böylece Cenap-ı Hakk’a karşı gönlünde derin bir şükran duygusu oluşur. Bu hal ise onun Rabbine yakınlaşmasına ve onun rızasını kazanmaya sebep olur.  2020 Kurban Bayramında Paylaşım Vakti Derneği 92 vacip kurban kesimi yapılmıştır. Paylaşım Vakti bu  yılda  Kurban emanetlerinizi  ulaştırarak Afrika’da mutluluğu paylaşmaya devam ediyor.